Share |

Läpivalaisulaitteet

Läpivalaisulaitteet ovat yleistyneet turvatarkastuksen apuvälineinä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Läpivalaisulaitteet ovat röntgenlaitteita joiden hallussapito vaatii luvan Säteilyturvakeskukselta. Läpivalaisulaitteiden käyttäjillä tulee olla riittävä tietotaito röntgenlaitteiden turvallisesta käytöstä sekä säteilyturvallisuudesta.

Läpivalaisulaitteet joita Suomessa käytetään mm. lentoasemilla ja satamissa ovat oikeinkäytettyinä turvallisia käyttäjille sekä lähistöllä oleville ihmisille, laitteet eivät myöskään vahingoita läpivalaistavia tavaroita eikä elintarvikkeita.

Läpivalaisulaitteiden säännöllinen huolto ja ylläpito ammattitaitoisen huoltohenkilöstön toimesta varmistaa laitteiden käyttövalmiuden ylläpidon sekä käyttöturvallisuuden.