Share |

Huumaus- ja räjähdysaineanalysaattorit

Huumaus- ja räjähdysaineanalysaattorit ovat yleistyneet turvatarkastajien ja  viranomaisten apuvälineinä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Nämä laitteet pitävät yleensä sisällään umpilähteen jossa on hyvin pieni määrä radioaktiivista ainetta (yleensä Nikkeli-63) umpilähteitä sisältävien laitteiden hallussapito ja käyttö vaatii luvan Säteilyturvakeskukselta. Umpilähteitä sisältävien laitteiden käyttäjillä tulee olla riittävä tietotaito röntgenlaitteiden turvallisesta käytöstä sekä säteilyturvallisuudesta.

Laitteet joita Suomessa käytetään mm. lentoasemilla ja lähetystöissä ovat turvallisia käyttäjille sekä lähistöllä oleville ihmisille, laitteet eivät myöskään vahingoita tarkastettavia tavaroita tai elintarvikkeita.