Share |

Säteilyturvallisuus

Säteilysuojelukoulutus on tärkeä osa turvatarkastajan koulutusta, oikea koulutus varmistaa:

- Turvalaitteiden oikeaoppisen käsittelyn

- Oman, työtovereiden sekä asiakkaiden säteilyturvallisuuden

- Auttaa vastaamaan asiakkaiden ja ympäristön kysymyksiin turvallisuudesta

- Edistää turvallisuuskulttuuria

Säteilysuojelukoulutusta valittaessa on tärkeä varmistua että koulutusorganisaation on säteilyturvakeskuksen hyväksymä ja koulutuksessa on mukana säteilystävastaavan johtajan kelpoisuuden omaava henkilö.