Share |

Lentoliikenteen turvatarkastajat

Siviili-ilmailun turvatarkastajien koulutusta säätelevät Suomessa ja maailmalla useat eri asetukset ja säädökset/vaatimukset jotka tulee huomoida:

Ilmailulaki turvatarkastaja

EY asetus 300/2008

SEC M1-1

SIKT/NASP

ICAO Annex 17

Siviili-ilmailun turvatarkastajien koulutusta tarjoavat Suomessa

Avia College (Traficomin hyväksymä)

Suomen Turvaprojektit Oy (IATA:n strateginen kumppani, IATA:n hyväksymä kouluttaja, Traficomin hyväksymä, Viron ilmailuviranomaisen hyväksymä, kaikki EU:n vaatimat security koulutuskelpoisuudet)