Share |

Turvatarkastaja

Turvatarkastajien pääsääntöinen toimenkuva on ennalta ehkäistä kiellettyjen tarvikkeiden, aineiden sekä esineiden päätymien kohteeseen jossa näiden hallussapitoa on kielletty tai rajoitettu.

Rajoituksien tarkoituksena on pääsääntöiseti varmistaa ihmisten, kohteen, ympäristön sekä omaisuuden koskemattomuus.

Turvatarkastajan työ on vaativaa turvallisuustyötä jossa korostuvat asiakaspalvelulähtöisyys, vastuuntuntoisuus, tarkkuus sekä huolellisuus.

Turvatarkastajia työskentelee Suomessa mm. lentoasemilla, satamissa, ydinlaitoksissa, yleisötilaisuuksissa...

Suomessa turvatarkastajat voivat olla kohteesta riippuen joko yksityisen sektorin tai viranomaisen palveluksessa.

Monet yksityisensektorin turvatarkastajat ovat myöhemmin työllistyneet mm. tullin, poliisin ja rajavartiolaitoksen palveluksessa tai siirtyneet oman organisaationsa esimies ja johtotehtäviin. Turvatarkastajia on siirtynyt myös lentoyhtiöiden sekä huolintaliikkeiden palvelukseen.

Suomalaisia turvatarkastajia on myös työllistynyt maamme rajojen ulkopuolella mm. EU-virastojen turvayksiköissä, ulkomaisilla lentoasemilla, kansainvälisten organisaatioiden kouluttajina...