Share |

Siviili-ilmailu

Yhdysvalloissa 2011 tapahtuneiden iskujen jälkeen turvatarkastajien tarve on lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Erityisesti lentoasemat ovat turvatarkastajien suurin työllistäjä, lentoasemat ovat myös vaativa kohde työskennellä jonka johdosta myös vaatimukset lentoaseman turvatarkastajille ovat erilaiset kuin muissa kohteissa työskenteleville.

Jotta voit työskennellä turvatarkastajana lentoasemalla Sinun tulee olla:

  • vähintään 18-vuotiaslentoliikenteen turvatarkastajan
  • nuhteeton tausta (hakijoista tehdään suppeaturvallisuusselvitys)
  • normaali värinäkökyky
  • normaali kuulo
  • sujuva suomen- ja englanninkielentaito, ruotsinkieli on eduksi

Lentoliikenteen turvatarkastajan tehtävään päästäksesi sinun tulee läpäistä siviili-ilmailuviranomaisen (Traficom) määräysten mukainen turvatarkastuskurssi. Kurssilla käydään läpi kaikki turvatarkastajan tehtävässäsi tarvittavat tiedot ja taidot teorialuennoilla sekä käytännönharjoitteluna. Kurssi järjestetään pääsääntöisesti arkisin maanantaista perjantaihin.

Kurssilla opetellaan mm. matkustajien ja käsimatkatavaraturvatarkastus-, ruumaan menevän matkatavaran turvatarkastus, ajoneuvon turvatarkastus, läpivalaisukoneen käyttöä, läpivalaisukuvantulkintaa sekä muita hyödyllisiä turvatarkastustaitoja.

Kurssin päätteeksi tietosi testataan viranomaisten vaatimusten mukaisilla kirjallisilla- sekä käytännönkokeilla, jotka sinun tulee läpäistä päästäksesi lentokenttäympäristöön käytännönharjoitteluun.

Käytännönharjoittelua kestää viikosta useampaan viikkoon riippuen tulevan turvatarkastustehtäväsi laajuudesta. Koko käytännönharjoittelun ajan sinulla on mukanasi kouluttaja, joka perehdyttää sinut lentokenttäympäristön sääntöihin ja määräyksiin sekä itse turvatarkastajan työhön käytännössä. Häneltä saat myös muita arvokkaita vinkkejä suoriutuaksesi parhaalla mahdollisella tavalla tulevasta tehtävästäsi. Perehdytysjakson päätteeksi osallistut viranomaismääräysten mukaiseen näyttökokeeseen, joka tulee läpäistä päästäksesi työskentelemään itsenäisesti turvatarkastajan tehtävässä.

Koko turvatarkastajana toimiessasi sinulle järjestetään runsaasti  kertauskoulutuksia sekä täsmäkoulutuksia ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Turvatarkastajan työ lentoasemalla on vuorotyötä. Työajat sijoittuvat pääsääntöisesti 7 päivänä viikossa klo 04-24 aikavälille. Lentokenttä on auki 24 h, joten myös esim. yötyöhön ja muihin poikkeaviin työvuoroihin on varauduttava.

Parhaimmillaan turvatarkastajan työ on vaihtelevaa ja monipuolista haasteellisessa ja kansainvälisessä lentokenttäympäristössä.